ced
ced
ced
ced
ced
ced
CZ
DE
EN
ced

Systém INKA

1. základní popis systému a jeho určení

INKA systém je vysoce modulativní systém, který slouží k vytvoření variabilních stěnových příček a paravanových nábytkových systémů se všemi požadavky na moderní a účelný interiér. Tvoří jej promyšlený a do detailů vyřešený systém rámů, sloupků a různých závěsů a držáků pro připevňování nábytkových prvků a dále pak celá řada podpěr, noh a stěnových profilů, které slouží k případné fixaci příček. Celý systém je jednoduše smontovatelný a elekrifikovatelný. Kovové části jsou dodávány v celé škále odstínů řady RAL a výplně v různých barevných a materiálových provedeních.

INKA systém nachází široké uplatnění ve vybavení kanceláří, jednacích míst, pokladních boxů, recepcí, montážních pracovništ atd., kde umožňuje rozčlenit prostory a vytvořit pro uživatele soukromí na pracovišti při splnění všech požadavků na účelnost a estetiku.

Panely se dodávají s výplněmi, poloprosklené a celoprosklené. Mezi skla lze umístit žaluzii. v panelech je umístěn elektroinstalační kanál se stínicím žlábkem pro oddělení silno a slaboproudých vedení. Na kryty elektroinstalací lze umístit el.přístroje, které jsou pro obsluhu snadno přístupné a přitom jsou v blízkosti el. spotřebičů, takže na pracovních stolech nepřekáží jejich kabeláž. Velice jednoduchým způsobem se na jednotlivé příčkové stěny zavěšují stolové desky, které jsou výškově libovolně stavitelné. Tento způsob zavěšování umožňuje vytvářet rohová pracoviště bez nepříjemně překážejících podnoží stolů a navíc se ušetří cca 50 % hodnoty běžného kancelářského stolu nepoužitím jeho podnože. Toto uspořádání také umožňuje umístit pojízdné kontejnery do libovolného místa pod stolovou desku. Pro počítačová rohová pracoviště je dodávána sestava s výškově stavitelnou deskou pod klávesnici.

Na jednotlivé panely lze také do libovolné výšky a bez pomocí nástroje zavěšovat poličky, skříňky ( s horizontálními žaluziemi, posuvnými či křídlovými dvířky), svítidla s držáky papíru, obrazy a magnetické tabule.

INKA systém je určen i pro rozdělení prostoru na menší místnosti, tzn. jako variabilní příčkové stěny vč. Jedno, nebo dvoukřídlých dveří prosklených nebo s plnými výplněmi.

U dělících stěn, které nedosahují stropu, se s výhodou nejčastěji používají dveře shrnovací žaluziové, které neporušují stabilitu stěny.

2. Popis použitých materiálů

Rámy jsou tvořeny systémem speciálních hliníkových profilů, které jsou vzájemně masivně sešroubovány . Povrch je opatřen práškovou barvou. Jako výplně se používají desky potažené tkaninou vyvinutou k těmto účelům nebo potažené koženkou při požadavku na umyvatelnost. Dále se používají laminované desky různých barev a designů. u paravanů poloprosklených a celoprosklených se používá běžné sklo, na zvláštní objednávku sklo lepené, příp. opatřené bezpečnostní nebo reflexní fólií. Mezi skly je umístěna horizontální žaluzie.

Držáky stolů, podpěra panelu a kryty spojů jsou hliníkové odlitky povrchově upravéné práškovou barvou v odstínu rámů. Mezi výplně lze instalovat zvukově izolační minerální desky. Spojovací materiál, nohy paravanů a závěsy polic, skříněk a světel jsou z ocelového materiálu, s povrchem opatřeným práškovou barvou nebo zinkované.

Dřevěné nábytkové díly jsou vyrobeny z dřevotřískových desek s povrchem z melaminu (HPL), a to standartně v odstínech světle, perlově nebo grafitově šedé nebo v imitacích švýcarské hrušky a přírodního buku. Veškeré tyto díly lze dodat i s povrchem z přírodní dýhy.

3. Elektrifikace příček

Příčky INKA systému jsou jednoduchým způsobem elektrifikovatelné. Ve střední části rámu je elektrifikační kanál, který je průchozí všemi paravany i sloupky. Uvnitř kanálu je standartně umístěn oddělovací stínící žlábek a je zde připraveno pole pro instalaci ještě jednoho žlábku. Na stínícím žlábku je také umístěn zemnící bod paravanu. Protože jsou jednotlivé rámy propojeny hliníkovými klíči za použití samořezných šroubů, postačí uzemnit celou navzájem takto propojenou sestavu rámů pouze v jednom bodě.

Elektrokanál jez obou stran zakryt plochým krytem, který je k rámu připevněn pomocí plochých ocelových pružin, takže ho lze za pomoci šroubováku kdykoli otevřít a elektroinstalaci doplnit. Na tento kryt instalací se umisťují i různé elektropřístroje (zásuvky telefonní, datové a silnoproudé, vypinače světel atd), a to tak, že je ve zmíněném plechu vyříznut otvor, v němž je umístěna elektroinstalační krabička a v ní pak el. přístroj. Vstup kabeláže do rámu se provádí ze spodní strany v libovolném spoji rámů, nebo jakýmkoli sloupkem, případně bokem rámu ve výši elektrifikačního kanálu.

Pokud jsou na paravanech umístěna svítidla, je jejich přívodní kabel veden skrze průchodku do stojiny rámu a dutinami pak ke zdroji.

4. Spojování rámů

Rámy mezi sebou, stejně jako rámy se sloupky, jsou vzájemně spojovány pomocí speciálních klíčů, které jsou zasouvány do vnitřních drážek profilů. Tyto klíče se umisťují vždy jeden u paty a jeden u vrcholu spojovaných dílů. Spodní klíč je fixován v poloze dvěma samořezanými šrouby pouze na jednom spojovaném dílu, horní pak pomocí čtyř šroubů v obou spojovaných dílech. Tím je zaručeno zamezení pohybu dílů navzájem. Pro zajištění větší tuhosti spoje dílů se zvláště vyšší stěny ( nad 1500 mm) šroubují k sobě ještě dodatečně průchozím šroubem MG v místě elektrifikačního žlábku. Blíže je vše popsáno v montážním předpisu včetně vyobrazení. Jako nářadí ke spojování rámů je třeba použít ruční elektrický šroubovák.

5. Zavěšování stolů, polic, skříněk a světel

Stolové desky se zavěšují na příčky pomocí systému držáků a noh. Jednotlivé stolové desky lze napojovat výhradně ve spoji rámů za použití držáku lomeného s propojovacími plechy, v ostatních místech se používají menší držáky stolu (v provedení levý, pravý a přímý dle místa užití), které slouží k zabránění průhybu a posunu stolových desek. Všechny držáky se uchycují do drážek, které jsou umístěny v celé vertikální straně rámu, pomocí speciálních klíčů a imbusových šroubů. Tím, že je drážka průchozí, lze také umístit stolové desky do libovolné výše dle požadavku uživatele. Pokud není na boční straně stolu umístěn příčný paravan, musí se zajistit pomocí válcové stolové nohy s výškovou stavitelností.

Efektnost a rozličnost řešení stolových sestav doplňují různé tvary přídavných stolových desek, vybíhajících do volného prostoru. Rohové části sestav se velmi často využívají jako počítačová pracoviště s použitím výškově stavitelné desky klávesnice. Deska je přestavována pomocí speciálního jednoduše ovladatelného a spolehlivého pohybového mechanismu.

Závěsy poliček, skříňek a světel se umisťují do stejných drážek jako držáky stolů, ovšem bez použití nástroje pouze za využití principu excentru. Závěsy poličky tvoří zároveň její boky a doplňují se pouze deskou v povrchu stolových desek. Závěsné skříňky mají v boční straně zalisované pouzdro se závitem a k závěsu se připevňují pomocí šroubu, podobně jako svítidla ke svým delším závěsům. Hlavy šroubů jsou opatřeny ozdobným plastovým krytem.

6. Vyrovnávání, ustavování a kotvení příček

Každý panel stojí standartně na rektifikovatelných nožičkách, jimiž lze vyrovnat nerovnosti podlahy či ustavit přesně požadovanou výšku v rozmezí cca 20 nnn. Každá nožička je vybavena plastovou podložkou pro zamezení poškození koberce během vyrovnávání.

Pro ustavení volně stojících paravanů slouží prvky s označením HOHA II a NOHA III. HOHA II slouží k zakotvení stěny do podlahy na ocelové hmoždinky, NOHA III k přemistitelnému zajištění stojící stěny (obě do výše stěny max. 1750 nnn) Pro masivnější zajištění stojící stěny slouží podpěry panelu, což jsou pevné hliníkové odlitky výškově rektifikovatelné. Používají se však tam, kde nehrozí klopýtání kolemjdoucích osob (např. u stěn). Pro pevné zajištění příčky u stěny či stropu slouží stěnový profil ve tvaru „U“, který je ke stěně či stropu připevněn hmoždinkami a do něhož je příčka zasunuta.

7. Ostatní dodávaný nábytek

Součástí dodávek je široká řada vysoce kvalitního veškerého kancelářského nábytku od kontejnerů přes registraturové a šatní skříně různých výšek a provedení, sedací nábytek až po atypickou výrobu a veškeré doplňky. Vše v mnoha površích a designech. Na požadavek zákazníka dodáváme veškeré potřebné podklady.

ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced